Product was successfully added to your shopping cart.

Dịch Vụ

Danh sách các nhà thầu thiết kế và thi công nhà, các nhà thầu được tuyển chọn đạt chất lượng với nhiều dự án đã hoàn thành các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra còn rất nhiều dự án mẫu, những concept, ý tưởng của những nhà thiết kế nổi bật bạn có thể tham khảo cho ngôi nhà của gia đình bạn.

[profiler]
Memory usage: real: 17563648, emalloc: 16540808
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage1.0358100
mage::app::init::system_config0.0023127,8160
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0058195,320262,144
mage::app::init::config::load_cache0.007711,8160
mage::app::init::stores0.048311,187,3841,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0009114,1040
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02871510,960786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.001221912,8960
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0004764,2960
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0006764,1600
init_config_section:stores_default0.002412,1440
mage::app::init_front_controller0.00931287,344262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0023196,6720
OBSERVER: wordpress0.0014215,9840
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,9040
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00611166,1760
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9120
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0012144,7760
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0017136,9760
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002437018,4480
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0004965,2720
mage::dispatch::routers_match0.9207100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.037212,420,9362,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0016133,6480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0016126,8880
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00511129,720262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0011130,2160
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.009811,593,2162,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01671525,8160
OBSERVER: log0.00641154,8960
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0018136,9360
OBSERVER: pagecache0.0009119,1360
OBSERVER: persistent0.00603182,8000
OBSERVER: persistent_quote0.00171131,9680
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,9040
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.8782100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0207389546,0560
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001836317,9920
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0004925,1760
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,5520
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003110,0080
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.000922712,0240
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000822710,9920
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0037187,7520
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0015160,0800
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,344262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006116560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.154315,936,6805,767,168
BLOCK: formkey0.00641198,4080
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.005510531,8960
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.001710537,8640
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.011810548,0000
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.002510526,4000
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.002510535,0080
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.001410515,5840
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.00061055,5360
BLOCK: root0.0010172,360262,144
BLOCK: head0.00181147,1120
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000622031,8160
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00063656,2000
BLOCK: js_cookies0.0006168,2720
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00192671,2000
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00073563,1920
BLOCK: after_body_start0.00071113,008262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0006167,1840
BLOCK: top.links0.0009169,560262,144
BLOCK: store_language0.0007168,7040
BLOCK: catalog.topnav0.00261181,088262,144
BLOCK: welcome0.0005165,4560
BLOCK: top.container0.0006158,0960
BLOCK: global_messages0.0016183,2400
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,872262,144
BLOCK: footer0.00081102,2960
BLOCK: global_cookie_notice0.0004166,0560
BLOCK: core_profiler0.0005157,560262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01403198,288524,288
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.002016498,2080
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9920
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00231238,472524,288
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4560
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00451157,384262,144
BLOCK: right.poll0.00161115,3600
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00101167,0400
BLOCK: right.reports.product.compared0.0005185,8080
BLOCK: google_analytics0.0010170,568262,144
BLOCK: wishlist_link0.00091141,9680
BLOCK: wishlist_sidebar0.00151178,576262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6080
BLOCK: customer.geolocator0.0011166,4560
BLOCK: customer.address0.0014171,1600
BLOCK: warehouse0.0008167,3920
BLOCK: ajax.login.body0.00131133,3440
BLOCK: 0.0010169,912262,144
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0012166,9600
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0011167,4480
BLOCK: livecss.paneltool0.0019171,344262,144
BLOCK: store_currency0.0010167,4480
BLOCK: minicart0.00291213,632262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0015276,9680
BLOCK: footer.newsletter0.0007166,576262,144
BLOCK: category.products0.00761171,7600
BLOCK: bml.center.logo0.0009166,728262,144
BLOCK: catalog.category0.01451353,104262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0011381,2000
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0012168,2960
BLOCK: customer_list0.0014171,496262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.02351526,632524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00406595,7360
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.014557275,136262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,5760
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0019175,1200
OBSERVER: configurableswatches0.0017170,6800
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.6931100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003512,9600
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00182429,5440
frontend/ribu/default/template/page/1column.phtml0.678614,259,5124,718,592
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02231537,792524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00284750,8640
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00285012,8560
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125018,5040
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0021127,3680
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.19951864,6481,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11331615,152524,288
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713625,2160
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0158136531,9440
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0780122,024262,144
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00371110,7760
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.440712,546,8562,883,584
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0056385,0240
Mage_Catalog_Model_Layer::getState0.0003123,9360
frontend/ribu/default/template/catalog/category/service.phtml0.420512,164,8402,621,440
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.004648385,1760
frontend/ribu/default/template/catalog/category/view/listchild.phtml0.407632,539,1201,835,008
frontend/ribu/default/template/catalog/category/view/featured.phtml0.387432,171,3361,835,008
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.00044727,1440
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.002947201,8400
CORE::create_object_of::Ribu_MasterPassword_Model_Customer0.00054428,3440
DISPATCH EVENT:customer_load_before0.0002442,4640
__EAV_LOAD_MODEL__0.1629441,684,6321,572,864
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00581576,176524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00131121,9600
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,8560
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.0502441,315,1520
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.0000224,7760
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.083744523,680786,432
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.110044839,7440
OBSERVER: customer_load_company0.108444844,1360
CORE::create_object_of::Magebuzz_Improvedaddress_Model_City0.00054425,6400
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Region0.00044425,5680
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Review0.00032212,8480
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review0.00732341,4320
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.009922202,6880
DISPATCH EVENT:review_review_collection_load_before0.0002221,4480
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009118,0560
CACHE_URL0.01101221,600262,144