Product was successfully added to your shopping cart.

Khác

   

2 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Ba Vì - Hà Nội
  • abc 1234
    1111111111
    Huyện Ba Bề - Bắc Kạn

   

2 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20734448
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9573100
mage::app::init::system_config0.0024127,8480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0061195,3600
mage::app::init::config::load_cache0.007911,8400
mage::app::init::stores0.047711,187,7201,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0009114,0480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02791511,128786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00101489,4400
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002221,4160
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002221,5440
init_config_section:stores_default0.002512,1440
mage::app::init_front_controller0.01021286,968262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,4560
OBSERVER: wordpress0.0014215,8960
OBSERVER: ves_base_observer0.0004127,8880
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00681165,8160
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005111,0320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,2640
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0019137,0160
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002131015,5200
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002522,9280
mage::dispatch::routers_match0.8402100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.039112,421,1362,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,7520
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0022228,6160
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00551129,552262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,2400
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010511,593,0562,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01691526,0560
OBSERVER: log0.00661154,9920
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0019136,9440
OBSERVER: pagecache0.0008119,1440
OBSERVER: persistent0.00593182,8320
OBSERVER: persistent_quote0.00171132,0640
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,9760
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.7953100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0213380538,5360
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001530514,9520
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002482,7840
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,4240
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.001024812,9760
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.001024812,0320
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0036187,344262,144
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0016160,000262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006716560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.119415,949,4965,767,168
BLOCK: formkey0.00611198,8160
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00399731,5280
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,7920
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00819747,7280
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00189725,2640
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00209734,0400
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,4960
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,2000
BLOCK: root0.0009172,312262,144
BLOCK: head0.00181147,2400
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000322031,8640
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043655,6640
BLOCK: js_cookies0.0005168,3120
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00122671,2640
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,1840
BLOCK: after_body_start0.00081113,008262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0006167,1760
BLOCK: top.links0.0010169,560262,144
BLOCK: store_language0.0008168,7040
BLOCK: catalog.topnav0.00271180,912262,144
BLOCK: welcome0.0005165,5440
BLOCK: top.container0.0006158,0480
BLOCK: global_messages0.0017183,1040
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,872262,144
BLOCK: footer0.00081102,3520
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,568262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01193198,328262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0023176105,5920
BLOCK: cms_footer_links0.00071113,0000
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00231238,584262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,3600
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00451157,432524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,5120
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0480
BLOCK: google_analytics0.0010170,5840
BLOCK: wishlist_link0.00091142,000262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00161178,544262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,5920
BLOCK: customer.geolocator0.0005166,4640
BLOCK: customer.address0.0008171,1520
BLOCK: warehouse0.0005167,3200
BLOCK: ajax.login.body0.00081133,376262,144
BLOCK: 0.0006169,8880
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,016262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008166,9120
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,8720
BLOCK: store_currency0.0006167,4640
BLOCK: minicart0.00191213,536262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9680
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,6880
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,520262,144
BLOCK: category.products0.00701183,352262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,5760
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0280138561,6640
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7680
BLOCK: catalog.category0.00941353,576262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007279,1920
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0007168,2560
BLOCK: customer_list0.0010173,504262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01631524,240524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00291588,3520
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,1280
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0131111267,888262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,6400
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0019175,3440
OBSERVER: configurableswatches0.00201172,9360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.6450100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0720
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00172227,4240
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.631518,491,8088,912,896
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02251538,168524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00284750,8240
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00285212,8880
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125218,8640
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0022127,3920
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.21071855,7361,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11621606,184786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0858122,112262,144
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00411111,4240
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.130112,481,4163,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0037171,4720
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.0001106,0400
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.00091043,5200
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.100011,827,9522,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00851209,880262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0009136,1040
__EAV_LOAD_MODEL__0.141393,325,3763,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00641576,008524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00151122,6160
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,8640
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.040391,244,592786,432
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,8800
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.07709853,8722,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01264204,2480
OBSERVER: customer_load_company0.01234201,6160
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0011969,5360
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0010219,7280
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0415137,2320
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.206914,209,7123,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0007109,4640
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0005121,5040
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.113452,154,5042,359,296
OBSERVER: inventory0.04095845,944786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002152,7360
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002453,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0013515,2880
OBSERVER: save_customer_product0.065051,277,4321,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0004522,6400
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00665421,560262,144
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,0960
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0058557,2960
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00581055,2320
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0009511,2320
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.006151,0080
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009117,7200
CACHE_URL0.01011214,928262,144