Product was successfully added to your shopping cart.

Lắp đặt camera quan sát

   

3 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Ba Vì - Hà Nội
  • công ty thành lập trên 10 năm, đã lắp đặt rất nhiều dự án trừ bắc vào nam
    01299998998
    Cửa Lò - Nghệ An

   

3 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20753600
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9701100
mage::app::init::system_config0.0023127,8320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0060195,4720
mage::app::init::config::load_cache0.007811,7680
mage::app::init::stores0.048611,187,2401,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,1200
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02861510,624786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00121569,8400
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002251,6400
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002251,6560
init_config_section:stores_default0.002612,1440
mage::app::init_front_controller0.00991287,176262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,5440
OBSERVER: wordpress0.0014215,9600
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,8560
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00661165,9440
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9440
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,8560
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,2000
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0019136,9680
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002231615,8080
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002563,1360
mage::dispatch::routers_match0.8512100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.039512,421,0882,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,7360
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0026228,5920
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00551129,712262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,3600
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010411,592,9922,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01711525,9120
OBSERVER: log0.00661154,9360
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0019136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1440
OBSERVER: persistent0.00593182,8480
OBSERVER: persistent_quote0.00171131,9600
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,8800
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.8059100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0214382540,1040
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001631115,3360
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002523,0000
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0013131,7680
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.001024812,7520
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000924812,0800
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0036187,496262,144
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0015160,040262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,8480
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006816560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.119215,950,0405,767,168
BLOCK: formkey0.00621198,2720
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00389731,5280
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,7680
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00839747,7200
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00189725,2880
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00219734,0320
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,4960
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1440
BLOCK: root0.0010172,320262,144
BLOCK: head0.00181147,1280
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000322031,8160
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043656,4160
BLOCK: js_cookies0.0005168,3200
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00142671,2560
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,2000
BLOCK: after_body_start0.00081112,976262,144
BLOCK: global_notices0.0004166,2080
BLOCK: header0.0006167,1040
BLOCK: top.links0.0009169,568262,144
BLOCK: store_language0.0008168,7040
BLOCK: catalog.topnav0.00261181,064262,144
BLOCK: welcome0.0005165,4960
BLOCK: top.container0.0006158,0000
BLOCK: global_messages0.0016183,2880
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,840262,144
BLOCK: footer0.00081102,3040
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0005157,600262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01213198,536262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0023176105,6000
BLOCK: cms_footer_links0.00081113,0240
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00221238,496262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00471157,440524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,3840
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0560
BLOCK: google_analytics0.0010170,5520
BLOCK: wishlist_link0.00101141,968262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00151178,560262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0006167,6400
BLOCK: customer.geolocator0.0006166,4720
BLOCK: customer.address0.0008171,1840
BLOCK: warehouse0.0005167,3360
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,376262,144
BLOCK: 0.0007169,9280
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008166,992262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008166,9280
BLOCK: livecss.paneltool0.0013171,9600
BLOCK: store_currency0.0007167,4640
BLOCK: minicart0.00201213,616262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0010276,9760
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,5760
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,488262,144
BLOCK: category.products0.00621183,312262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,5760
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0282138560,0880
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7360
BLOCK: catalog.category0.00961353,424262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0008279,1760
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,3440
BLOCK: customer_list0.0010173,568262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01571524,584524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00291588,3360
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,1440
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0131111267,832262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,5840
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0018175,0480
OBSERVER: configurableswatches0.00191172,8080
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.6555100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,1120
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00172227,672262,144
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.642018,505,9048,650,752
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02211538,432524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00294750,8480
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00305212,8720
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125218,8640
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0021127,5440
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.20781855,4001,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11851605,776786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0804122,016262,144
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00411111,2800
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.143712,494,1603,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0037171,4480
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.0002127,2080
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.00111252,0160
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.110711,830,0642,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00921210,176262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0010136,0640
__EAV_LOAD_MODEL__0.1467113,346,5283,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00621576,144524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00141122,6080
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,9120
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.0439111,292,640524,288
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,8320
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.077111858,4722,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01766233,3920
OBSERVER: customer_load_company0.01736231,2240
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.00111184,8880
CORE::create_object_of::Magebuzz_Improvedaddress_Model_City0.0001116,6160
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Region0.0001116,3120
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review0.001347,7760
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0015328,7520
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0407137,5840
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.208214,209,6163,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0007109,3520
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0004121,5520
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.112452,154,4802,359,296
OBSERVER: inventory0.04005846,048786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002252,7440
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002353,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0011515,2000
OBSERVER: save_customer_product0.065151,276,8721,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0005522,7040
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00745421,632524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,0960
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0061557,3040
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00601055,1600
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0010511,1360
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.006359920
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009117,7760
CACHE_URL0.01051217,792262,144