Product was successfully added to your shopping cart.

Lắp rèm cửa

   

1 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Ba Vì - Hà Nội

   

1 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20713096
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.8115100
mage::app::init::system_config0.0023127,8080
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0059195,4080
mage::app::init::config::load_cache0.007811,8320
mage::app::init::stores0.048611,187,3441,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02911510,936786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00091408,9760
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002191,4240
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0001191,3280
init_config_section:stores_default0.002412,1440
mage::app::init_front_controller0.00971287,320262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,6160
OBSERVER: wordpress0.0013215,9280
OBSERVER: ves_base_observer0.0003128,0000
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00641166,0400
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9920
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,7440
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,1760
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0018137,0320
DISPATCH EVENT:model_load_after0.00121909,7280
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002472,7520
mage::dispatch::routers_match0.6950100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.037412,421,0882,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0016133,8800
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0021228,6560
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00521129,800262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0011130,3600
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.009911,592,8562,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01651525,8640
OBSERVER: log0.00641154,9280
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0018136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1600
OBSERVER: persistent0.00563182,7760
OBSERVER: persistent_quote0.00171132,0000
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0009181,9360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.6520100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0170265455,808262,144
DISPATCH EVENT:model_load_before0.00091859,3920
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002432,5520
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,6880
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.00051357,3520
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.00051356,5840
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0034187,5040
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0014159,9840
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006516560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.114415,949,0005,767,168
BLOCK: formkey0.00601198,2880
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00379731,5200
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,8000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00799747,7280
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00179725,3680
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00209734,0400
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,4800
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1520
BLOCK: root0.0009172,352262,144
BLOCK: head0.00181147,1680
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000322031,8400
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043655,8640
BLOCK: js_cookies0.0005168,3040
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00122671,5600
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,4480
BLOCK: after_body_start0.00071112,952262,144
BLOCK: global_notices0.0004166,2000
BLOCK: header0.0006167,1200
BLOCK: top.links0.0009169,552262,144
BLOCK: store_language0.0008168,7120
BLOCK: catalog.topnav0.00261180,952262,144
BLOCK: welcome0.0005165,4880
BLOCK: top.container0.0006158,0320
BLOCK: global_messages0.0016183,2800
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,888262,144
BLOCK: footer0.00081102,3200
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,568262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01133198,384262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0020168100,4480
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9840
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00221238,320262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4640
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00451157,512524,288
BLOCK: right.poll0.00151115,3280
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101166,9840
BLOCK: google_analytics0.0010170,5680
BLOCK: wishlist_link0.00091142,008262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00151178,472262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6240
BLOCK: customer.geolocator0.0005166,4560
BLOCK: customer.address0.0008171,1440
BLOCK: warehouse0.0005167,3200
BLOCK: ajax.login.body0.00081133,384262,144
BLOCK: 0.0006169,9040
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,000262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0007166,8720
BLOCK: livecss.paneltool0.0011171,9360
BLOCK: store_currency0.0006167,4240
BLOCK: minicart0.00181213,512262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9680
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,6560
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,496262,144
BLOCK: category.products0.00581183,144262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,6000
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0269138560,8160
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7760
BLOCK: catalog.category0.00921353,496262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007279,1680
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0007168,2960
BLOCK: customer_list0.0009173,472262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01611524,488524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00281588,5360
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,1600
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0121111268,368262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0016188,5760
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0019175,2160
OBSERVER: configurableswatches0.00181172,8560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5083100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0960
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00152126,144262,144
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.495118,472,5368,650,752
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02151538,536524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00264750,8560
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00275212,9600
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125218,9680
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0019127,4880
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.11841850,3761,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.11201603,240524,288
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00351111,5120
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.110012,470,5123,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0033171,5200
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.0007835,1040
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.081211,825,2882,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00831209,752262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0009136,0000
__EAV_LOAD_MODEL__0.126573,295,6883,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00581576,288524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00131122,208262,144
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,8320
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.036171,183,184786,432
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,8800
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.06887847,6722,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.00712177,5120
OBSERVER: customer_load_company0.00702174,4320
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0007753,9040
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0005110,9040
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0383137,0880
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.189514,207,7763,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0006109,3600
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0004121,5840
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.102152,153,8402,359,296
OBSERVER: inventory0.03725845,936786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002052,7360
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002153,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0011515,2000
OBSERVER: save_customer_product0.058251,276,6881,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0004522,6080
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00645421,416524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,0880
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0055557,2960
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00551055,1600
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0008511,1440
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.00555992-262,144
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0008117,6800
CACHE_URL0.01041213,072262,144