Product was successfully added to your shopping cart.

Nhà thông minh

   

2 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Ba Vì - Hà Nội
  • abc 1234
    1111111111
    Huyện Ba Bề - Bắc Kạn

   

2 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21233664, emalloc: 20728712
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.8186100
mage::app::init::system_config0.0021127,8080
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0058195,4080
mage::app::init::config::load_cache0.007311,8320
mage::app::init::stores0.045711,187,3441,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02681510,936786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00101489,3760
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002221,4960
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002221,5360
init_config_section:stores_default0.002412,1440
mage::app::init_front_controller0.00931287,320262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0022196,6160
OBSERVER: wordpress0.0013215,9280
OBSERVER: ves_base_observer0.0003128,0000
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00621166,0400
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9920
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0012144,7440
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,2000
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0017137,0320
DISPATCH EVENT:model_load_after0.001319610,0320
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002512,9280
mage::dispatch::routers_match0.7078100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.038312,420,8002,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0016133,7600
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0020228,6880
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00531129,504262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0011130,3600
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010311,592,8482,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01711525,9600
OBSERVER: log0.00701154,9280
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0020136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1600
OBSERVER: persistent0.00573182,8240
OBSERVER: persistent_quote0.00161132,0560
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,9680
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.6640100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0171267456,8960
DISPATCH EVENT:model_load_before0.00091919,6320
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002472,7440
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,4320
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.00051357,4800
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.00051356,5440
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0036187,464262,144
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0015160,024262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006616560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.121015,950,3765,767,168
BLOCK: formkey0.00631198,6800
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00429731,560262,144
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00149736,7840
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00849747,8000
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00199725,2080
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00219733,9920
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,5040
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1280
BLOCK: root0.0010172,384262,144
BLOCK: head0.00181147,1600
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000422031,8160
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043656,3680
BLOCK: js_cookies0.0005168,3520
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132671,0560
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00053563,0640
BLOCK: after_body_start0.00071112,992262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0006167,1040
BLOCK: top.links0.0009169,520262,144
BLOCK: store_language0.0008168,6800
BLOCK: catalog.topnav0.00261180,968262,144
BLOCK: welcome0.0005165,5120
BLOCK: top.container0.0006157,9920
BLOCK: global_messages0.0015183,2560
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,856262,144
BLOCK: footer0.00081102,3520
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0005157,568262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01253198,528262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0021168100,6320
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9520
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00221238,568262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0004157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00441157,368524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,4000
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0640
BLOCK: google_analytics0.0010170,5600
BLOCK: wishlist_link0.00091141,976262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00151178,512262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6160
BLOCK: customer.geolocator0.0009166,4560
BLOCK: customer.address0.0011171,1760
BLOCK: warehouse0.0005167,3440
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,352262,144
BLOCK: 0.0006169,9360
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008166,976262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008166,9120
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,8560
BLOCK: store_currency0.0006167,4800
BLOCK: minicart0.00191213,632262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9920
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,6240
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,528262,144
BLOCK: category.products0.00711183,336262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,5760
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0263138563,1120
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7600
BLOCK: catalog.category0.00951353,776262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007279,2640
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,2560
BLOCK: customer_list0.0010173,488262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01581524,536524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00281588,4480
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,2000
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0127111268,200262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0018188,6800
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0018175,1040
OBSERVER: configurableswatches0.00181172,8320
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5133100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0320
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00152126,152262,144
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.500618,485,4488,388,608
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02131538,760524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00274750,8560
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00275212,9200
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125218,9920
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0020127,5840
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.11461850,392786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.10841603,232524,288
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00371111,192262,144
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.121512,481,4242,359,296
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0035171,3840
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.0001106,0480
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.00081043,5600
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.092411,827,7041,572,864
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00851210,1200
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0009136,1600
__EAV_LOAD_MODEL__0.130493,324,1683,145,728
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00611576,200524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00141122,504262,144
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,9600
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.037391,245,112524,288
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,9120
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.07009852,8401,310,720
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01144204,3920
OBSERVER: customer_load_company0.01124201,6480
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0009969,2640
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0009219,7440
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0378137,3920
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.188014,208,3044,456,448
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0006109,3920
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0004121,5440
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.102852,153,8882,359,296
OBSERVER: inventory0.03765845,864786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002152,6960
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002353,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0012515,2640
OBSERVER: save_customer_product0.058151,276,7201,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0003522,6480
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00625421,440524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,1600
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0055557,304262,144
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00541055,208262,144
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0009511,1840
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.005551,0080
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009117,6640
CACHE_URL0.01001215,224262,144