Product was successfully added to your shopping cart.

Dịch vụ bảo vệ

   

3 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Long Biên - Hà Nội
  • Đoạn văn mô tả
    1111111111
    Bắc Bình - Bình Thuận

   

3 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20751936
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9014100
mage::app::init::system_config0.0023127,8480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0060195,3600
mage::app::init::config::load_cache0.007711,8400
mage::app::init::stores0.047211,187,7201,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02801511,128786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00101569,8000
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002251,5920
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002251,6240
init_config_section:stores_default0.002412,1440
mage::app::init_front_controller0.00941286,968262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0023196,4560
OBSERVER: wordpress0.0013215,8960
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,8880
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00621165,8160
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005111,0320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0012144,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,2160
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0017137,0160
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002031615,9600
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002563,1200
mage::dispatch::routers_match0.7874100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.038112,421,2402,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0016133,6640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0021228,5760
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00521129,992262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0011130,3840
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010211,592,8882,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01691525,8880
OBSERVER: log0.00691154,9280
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0020136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1600
OBSERVER: persistent0.00573182,8000
OBSERVER: persistent_quote0.00171131,9920
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,9360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.7440100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0198382542,560262,144
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001531115,5280
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002523,0000
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,5360
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003110,0320
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.000924813,5040
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000924812,3840
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0035187,4800
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0015160,1360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006616560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.116415,949,3525,767,168
BLOCK: formkey0.00591198,5920
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00379731,576262,144
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,7600
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00789747,7200
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00179725,2640
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00199734,0640
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,4800
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1280
BLOCK: root0.0009172,352262,144
BLOCK: head0.00171147,1360
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000422031,8400
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043655,4960
BLOCK: js_cookies0.0005168,2560
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00122671,3040
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,5280
BLOCK: after_body_start0.00071113,056262,144
BLOCK: global_notices0.0004166,2000
BLOCK: header0.0006167,0960
BLOCK: top.links0.0009169,592262,144
BLOCK: store_language0.0008168,6400
BLOCK: catalog.topnav0.00251180,920262,144
BLOCK: welcome0.0005165,5040
BLOCK: top.container0.0006158,1120
BLOCK: global_messages0.0015183,2320
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,832262,144
BLOCK: footer0.00081102,3200
BLOCK: global_cookie_notice0.0004166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,584262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01213198,424262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0022176105,7840
BLOCK: cms_footer_links0.00071113,0400
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00221238,536262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00431157,456524,288
BLOCK: right.poll0.00151115,3760
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0720
BLOCK: google_analytics0.0009170,5680
BLOCK: wishlist_link0.00091141,984262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00141178,648262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6160
BLOCK: customer.geolocator0.0009166,5120
BLOCK: customer.address0.0008171,2400
BLOCK: warehouse0.0005167,3760
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,352262,144
BLOCK: 0.0006169,9040
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,000262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0009166,8960
BLOCK: livecss.paneltool0.0013171,8400
BLOCK: store_currency0.0006167,4480
BLOCK: minicart0.00191213,568262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9520
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,5840
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,512262,144
BLOCK: category.products0.00771183,224262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,6000
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0265138561,2240
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7760
BLOCK: catalog.category0.00911353,688262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007279,2480
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0007168,2160
BLOCK: customer_list0.0009173,592262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01511524,112524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00291588,4160
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,2000
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0138111268,080262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0015188,6400
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0018175,1360
OBSERVER: configurableswatches0.00171172,8000
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5983100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0320
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00152227,5680
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.585418,506,3848,912,896
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02141538,672524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00274750,8240
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00265213,1280
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125219,1920
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0020127,3680
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.19351855,3441,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.10891605,576786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0768122,104262,144
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00371110,8560
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.130512,496,3603,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0046171,5120
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.0001127,1600
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.00081251,9280
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.100411,829,6162,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00831210,304262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0009136,0880
__EAV_LOAD_MODEL__0.1311113,346,6403,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00591576,104524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00131122,4640
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,9680
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.0391111,293,840524,288
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,8720
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.068911858,9202,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01546231,3520
OBSERVER: customer_load_company0.01516228,9680
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.00101185,3680
CORE::create_object_of::Magebuzz_Improvedaddress_Model_City0.0001116,5120
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Region0.0001116,3120
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review0.001147,7680
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0013328,8080
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0381137,3280
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.184514,208,2803,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0006109,4560
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0004121,5040
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.101052,153,1122,359,296
OBSERVER: inventory0.03655845,216786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002152,7120
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002853,0880
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0012515,2560
OBSERVER: save_customer_product0.057151,276,2961,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0003522,6720
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00615421,320524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,1600
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0054557,288262,144
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00531055,232262,144
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0009511,2720
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.005551,0240
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0008117,6880
CACHE_URL0.01011217,376262,144