Product was successfully added to your shopping cart.

Diệt côn trùng

   

1 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Long Biên - Hà Nội

   

1 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20727536
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9179100
mage::app::init::system_config0.0023127,8480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0061195,3600
mage::app::init::config::load_cache0.007711,8400
mage::app::init::stores0.048211,187,7201,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02791511,128786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00091409,0160
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0001191,2720
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002191,4000
init_config_section:stores_default0.002612,1440
mage::app::init_front_controller0.01061286,968262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,4560
OBSERVER: wordpress0.0014215,8960
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,8880
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00711165,8160
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005111,0320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,2240
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0020137,0160
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002030415,2320
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002482,7360
mage::dispatch::routers_match0.7989100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.038412,421,2402,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0016133,6640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0021228,5840
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00531129,992262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,3840
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010211,592,8882,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01701525,8880
OBSERVER: log0.00631154,9280
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0018136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1600
OBSERVER: persistent0.00573182,7840
OBSERVER: persistent_quote0.00241131,9920
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0013181,9360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.7548100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0201378538,008262,144
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001529914,8560
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002442,6000
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,5360
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003110,0320
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.000924812,9120
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000924812,0400
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0035187,6640
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0015160,0560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0009157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.010516560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.121615,951,1205,767,168
BLOCK: formkey0.00621198,5200
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00399731,5360
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,6880
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00839747,7680
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00199725,2240
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00219734,0640
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00109714,4800
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1440
BLOCK: root0.0010172,400262,144
BLOCK: head0.00181147,2080
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000422031,8400
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043656,0560
BLOCK: js_cookies0.0005168,2880
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132671,4560
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,1840
BLOCK: after_body_start0.00071113,072262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0006167,1120
BLOCK: top.links0.0009169,584262,144
BLOCK: store_language0.0008168,6640
BLOCK: catalog.topnav0.00261180,976262,144
BLOCK: welcome0.0005165,4960
BLOCK: top.container0.0006158,1360
BLOCK: global_messages0.0016183,1440
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,864262,144
BLOCK: footer0.00081102,3200
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,568262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01383198,488262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0022176105,3600
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9760
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00221238,464262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0004157,4160
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00451157,512524,288
BLOCK: right.poll0.00151115,4720
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0800
BLOCK: google_analytics0.0010170,5760
BLOCK: wishlist_link0.00101142,064262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00151178,592262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,5920
BLOCK: customer.geolocator0.0010166,4960
BLOCK: customer.address0.0010171,2960
BLOCK: warehouse0.0005167,3600
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,304262,144
BLOCK: 0.0006169,9040
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,024262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008166,9840
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,9120
BLOCK: store_currency0.0007167,4240
BLOCK: minicart0.00191213,728262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9680
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,6240
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0005186,528262,144
BLOCK: category.products0.00711183,248262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,6000
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0270138558,6400
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7440
BLOCK: catalog.category0.00941353,632262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007279,0960
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,3120
BLOCK: customer_list0.0010173,536262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01551524,816524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00261588,5040
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,3040
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0127111267,784262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,6960
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0017175,0560
OBSERVER: configurableswatches0.00171172,7120
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5989100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,1040
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00162227,272262,144
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.586218,484,1528,650,752
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02101538,496524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00274750,8000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00275212,9680
OBSERVER: aoe_templatehints0.00115219,1680
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0020127,4640
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.19841855,0561,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11091605,408786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0793122,080262,144
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00391110,9440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.119912,475,4963,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0035171,4880
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.0008835,1440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.090511,825,9762,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.00861209,848262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0009136,0320
__EAV_LOAD_MODEL__0.130773,298,4883,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00611576,208524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00131122,4880
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,9280
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.037671,184,152786,432
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017015,0000
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.07107848,8962,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01052181,1280
OBSERVER: customer_load_company0.01032178,1760
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0009754,0320
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0005110,8720
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0396137,1040
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.188914,209,8483,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0006109,4640
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0004121,6080
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.103552,154,0002,359,296
OBSERVER: inventory0.03735845,800786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002052,7360
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002253,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0011515,1200
OBSERVER: save_customer_product0.059551,277,1041,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0003522,6400
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00645421,560524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,1440
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0057557,2960
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00561055,1520
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0009511,2560
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.005559920
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0008117,6800
CACHE_URL0.00991212,896262,144