Product was successfully added to your shopping cart.

Dọn dẹp vệ sinh

   

2 Sản phẩm

 • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
  0987654321
  Quận Long Biên - Hà Nội
 • abcdeftd

  0 đánh giá
  dsad s dsadsadsad
  9876543443
  Hải Châu - Đà Nẵng

   

2 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20736728
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9701100
mage::app::init::system_config0.0024127,8480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0061195,3600
mage::app::init::config::load_cache0.007811,8400
mage::app::init::stores0.048311,187,7201,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02821511,128786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00111489,4160
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002221,5200
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002221,4560
init_config_section:stores_default0.002612,1440
mage::app::init_front_controller0.01011286,968262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,4560
OBSERVER: wordpress0.0015215,8960
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,8880
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00671165,8160
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0006111,0320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0012144,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,3120
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0023137,0160
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002131015,5200
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002522,9280
mage::dispatch::routers_match0.8510100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.040212,421,2402,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,6640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0022228,5600
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00571129,992262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,3840
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010311,592,8882,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01821525,8880
OBSERVER: log0.00731154,9280
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0020136,9360
OBSERVER: pagecache0.0009119,1600
OBSERVER: persistent0.00613182,8000
OBSERVER: persistent_quote0.00181131,9920
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0009181,9360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.8050100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0226380538,936262,144
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001630515,1840
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002482,7760
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0013131,5360
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003110,0320
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.001024812,9600
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000924812,0880
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0038187,4800
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0016160,1360
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0005157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.006816560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.124015,949,3525,767,168
BLOCK: formkey0.00661198,5920
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00409731,576262,144
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00129736,7600
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00839747,7200
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00199725,2640
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00209734,0640
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00099714,4800
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1280
BLOCK: root0.0010172,352262,144
BLOCK: head0.00191147,1360
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000322031,8400
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043655,4960
BLOCK: js_cookies0.0005168,2560
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132671,3040
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,5280
BLOCK: after_body_start0.00081113,056262,144
BLOCK: global_notices0.0004166,2000
BLOCK: header0.0007167,0960
BLOCK: top.links0.0009169,592262,144
BLOCK: store_language0.0008168,6400
BLOCK: catalog.topnav0.00291180,920262,144
BLOCK: welcome0.0005165,5040
BLOCK: top.container0.0006158,1120
BLOCK: global_messages0.0017183,2320
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,832262,144
BLOCK: footer0.00091102,3200
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,584262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01273198,424262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0023176105,6640
BLOCK: cms_footer_links0.00081113,0400
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00251238,536262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00491157,456524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,3760
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0720
BLOCK: google_analytics0.0010170,5680
BLOCK: wishlist_link0.00091141,984262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00161178,648262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0006167,6160
BLOCK: customer.geolocator0.0006166,5120
BLOCK: customer.address0.0008171,2400
BLOCK: warehouse0.0006167,3760
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,352262,144
BLOCK: 0.0006169,9040
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,000262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008166,8960
BLOCK: livecss.paneltool0.0013171,8400
BLOCK: store_currency0.0006167,4480
BLOCK: minicart0.00201213,568262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9520
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,5840
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,512262,144
BLOCK: category.products0.00661183,224262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000713825,6000
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0283138563,2160
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7760
BLOCK: catalog.category0.00981353,688262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0008279,2480
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,2160
BLOCK: customer_list0.0010173,592262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01691524,112524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00351588,3600
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,2320
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0133111267,920262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,6400
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0018175,1360
OBSERVER: configurableswatches0.00181172,8000
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.6480100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0320
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00182227,5680
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.635018,493,6568,912,896
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02301538,672524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00294750,8240
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00295213,0960
OBSERVER: aoe_templatehints0.00135218,9840
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0022127,3680
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.21151855,5601,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11781605,832786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0848122,0800
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00411111,1680
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.134112,485,5203,407,872
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0039171,2640
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Company0.0001106,0640
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.00101043,5600
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.102011,827,7602,621,440
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.01111210,088262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0010136,0720
__EAV_LOAD_MODEL__0.138793,321,5683,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00631576,128524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00141122,6000
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,9440
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.040891,238,752786,432
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,8480
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.07339853,8562,097,152
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.01414208,1760
OBSERVER: customer_load_company0.01384205,5600
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0010969,2880
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0010219,7120
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0417137,5520
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.205514,207,3123,407,872
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0006109,3760
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0005121,4880
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.113252,152,6802,359,296
OBSERVER: inventory0.04355845,200786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002252,7280
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.002353,0800
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0012515,1680
OBSERVER: save_customer_product0.062651,276,2641,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0004522,5920
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00685421,448524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,0480
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0058557,3920
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00571055,2560
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0009511,1760
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.005751,0240
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0008117,6640
CACHE_URL0.01001214,896262,144