Product was successfully added to your shopping cart.

Khác

   

1 Sản phẩm

  • Là một đơn vị có thâm niên 10 năm trong thị trường với hơn 200 dự án thành công được đánh giá cao của khách hàng. ABC luôn tự hào là một trong nhữn...
    0987654321
    Quận Long Biên - Hà Nội

   

1 Sản phẩm

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20717336
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9020100
mage::app::init::system_config0.0023127,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0061195,3760
mage::app::init::config::load_cache0.007911,7920
mage::app::init::stores0.048311,187,2881,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02831510,944786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00111409,0560
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002191,2960
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002191,3600
init_config_section:stores_default0.002612,1520
mage::app::init_front_controller0.01011287,272262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,5440
OBSERVER: wordpress0.0014215,9200
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,9520
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00671166,1280
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005111,0080
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,7360
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00032615,1680
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0019137,0080
DISPATCH EVENT:model_load_after0.00131909,7280
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0002472,7040
mage::dispatch::routers_match0.7811100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.041312,421,0242,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,7600
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0023228,6640
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00571129,888262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,3120
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010811,592,7282,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01861525,9040
OBSERVER: log0.00711154,8960
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0021136,9360
OBSERVER: pagecache0.0010119,1600
OBSERVER: persistent0.00633182,8160
OBSERVER: persistent_quote0.00191132,0000
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0009181,9440
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.7339100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0201265455,984262,144
DISPATCH EVENT:model_load_before0.00101859,3760
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0002432,5840
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0013131,5600
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.00051357,3840
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.00051356,5920
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0041187,4400
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0016160,1040
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0005157,8240
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.007216560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.122915,949,4405,767,168
BLOCK: formkey0.00711198,1680
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00419731,5360
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.00139736,7680
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00869747,6080
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.00199725,3120
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.00229733,8560
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.00109714,4800
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0004975,1360
BLOCK: root0.0010172,416262,144
BLOCK: head0.00201147,1360
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000322031,8560
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043655,9360
BLOCK: js_cookies0.0006168,2640
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132671,2800
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,1840
BLOCK: after_body_start0.00081113,088262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0006167,0960
BLOCK: top.links0.0009169,608262,144
BLOCK: store_language0.0009168,6960
BLOCK: catalog.topnav0.00281181,040262,144
BLOCK: welcome0.0005165,4640
BLOCK: top.container0.0006158,0400
BLOCK: global_messages0.0017183,2400
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,848262,144
BLOCK: footer0.00091102,3520
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,576262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01223198,552262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0022168100,2880
BLOCK: cms_footer_links0.00071113,0960
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00231238,496262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,3760
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00481157,496524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,4560
BLOCK: right.reports.product.compared0.00101167,0880
BLOCK: google_analytics0.0011170,5760
BLOCK: wishlist_link0.00101141,992262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00161178,680262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6080
BLOCK: customer.geolocator0.0005166,4800
BLOCK: customer.address0.0008171,1840
BLOCK: warehouse0.0005167,3600
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,320262,144
BLOCK: 0.0006169,8880
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,000262,144
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0007166,9280
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,8640
BLOCK: store_currency0.0006167,3920
BLOCK: minicart0.00191213,552262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009276,9680
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,5760
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0006186,464262,144
BLOCK: category.products0.00621183,320262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000813825,5760
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0289138562,3200
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,7360
BLOCK: catalog.category0.01001353,416262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0008279,0880
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,2320
BLOCK: customer_list0.0010173,568262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01671524,408524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00381588,4400
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00058556,1760
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0143111268,456262,144
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0017188,6960
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0019175,1280
OBSERVER: configurableswatches0.00191172,8640
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5760100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003533,0880
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00182125,864262,144
frontend/ribu/default/template/page/2columns-left-catalog.phtml0.562518,476,0248,650,752
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02311538,656524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00304750,8000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00295212,9120
OBSERVER: aoe_templatehints0.00125218,9600
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0022127,4480
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.12381849,1361,048,576
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.11711602,312524,288
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00421111,1760
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/category/view.phtml0.127712,474,7522,621,440
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0038171,4960
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Company_Collection0.0009835,0400
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list.phtml0.093411,825,0161,835,008
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/customer/list/toolbar.phtml0.01021209,824262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0010136,1200
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Customer0.001214,7600
__EAV_LOAD_MODEL__0.149673,296,9363,407,872
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00721576,232524,288
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Attribute_Collection0.00161122,2160
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Attribute0.00023221,8480
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.044071,183,280786,432
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.00017014,9600
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.07887848,3521,310,720
DISPATCH EVENT:customer_load_after0.00832181,1600
OBSERVER: customer_load_company0.00812178,1440
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0008753,7360
CORE::create_object_of::Mage_Review_Model_Resource_Review_Collection0.0006110,8880
frontend/ribu/default/template/catalog/category/category_nav.phtml0.0429137,2640
frontend/ribu/default/template/catalog/product/view/fixed_related_product.phtml0.225514,208,5764,194,304
CORE::create_object_of::Ribu_AssociateProduct_Model_Product0.0008109,4480
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.0005121,6880
DISPATCH EVENT:catalog_product_load_after0.118852,153,9842,359,296
OBSERVER: inventory0.04365845,272786,432
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_shipping_carriers0.002552,7360
OBSERVER: warehouse_load_product_stock_priorities0.003053,0880
OBSERVER: warehouse_load_product_batch_prices0.0012515,2960
OBSERVER: save_customer_product0.066751,277,1761,572,864
CORE::create_object_of::Ribu_CustomCustomer_Model_Mysql4_Product_Customer_Collection0.0004522,6320
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00805421,480524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002208,0320
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.0062557,4080
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.00611055,2560
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0010511,1200
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.00665992262,144
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009117,5920
CACHE_URL0.01041212,584262,144