Product was successfully added to your shopping cart.

Mẫu nhà đẹp

Danh sách các nhà thầu thiết kế và thi công nhà, các nhà thầu được tuyển chọn đạt chất lượng với nhiều dự án đã hoàn thành các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra còn rất nhiều dự án mẫu, những concept, ý tưởng của những nhà thiết kế nổi bật bạn có thể tham khảo cho ngôi nhà.

Mẫu thiết kế Nhà Cấp 4 nổi bật

Mẫu thiết kế chung cư nổi bật

Mẫu thiết kế nhà phố nổi bật

Mẫu thiết kế biệt thự nổi bật

Sản phẩm nổi bật

[profiler]
Memory usage: real: 21233664, emalloc: 20036376
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9910100
mage::app::init::system_config0.0021127,8400
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0057195,4320
mage::app::init::config::load_cache0.007211,8240
mage::app::init::stores0.047111,187,4161,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,0720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02781510,904786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0006595,1840
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0001111,2320
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0001111,0640
init_config_section:stores_default0.002512,1520
mage::app::init_front_controller0.01031287,104262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0025196,5600
OBSERVER: wordpress0.0015215,9680
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,9200
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00681165,9680
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9840
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0013144,8960
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite0.00074425,7440
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0022137,0160
DISPATCH EVENT:model_load_after0.002129614,8960
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0003522,9760
mage::dispatch::routers_match0.8763100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.038612,420,5122,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,7840
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0021228,6000
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00561129,624262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,3120
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010311,592,7842,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01671525,7200
OBSERVER: log0.00651154,8960
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0019136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1360
OBSERVER: persistent0.00593182,7440
OBSERVER: persistent_quote0.00171131,9360
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,8640
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.8319100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0202359525,0320
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001529014,3920
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_before0.0003492,8480
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0012131,5440
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.000924112,8480
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000924111,7760
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0036187,128262,144
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0016160,072262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0004155,5520
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.005316560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.110015,673,3845,505,024
BLOCK: formkey0.00641198,0000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.004310531,8560
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.001310537,8000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.009510547,9520
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.002010526,3680
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.002310534,9760
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.001110515,5840
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.00051055,5200
BLOCK: root0.0010172,384262,144
BLOCK: head0.00181147,1840
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000422432,3920
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043656,5840
BLOCK: js_cookies0.0005168,1680
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132670,9520
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043562,9920
BLOCK: after_body_start0.00071113,192262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2240
BLOCK: header0.0006167,1040
BLOCK: top.links0.0010169,584262,144
BLOCK: store_language0.0008168,6960
BLOCK: catalog.topnav0.00251181,096262,144
BLOCK: welcome0.0005165,3520
BLOCK: top.container0.0005158,0640
BLOCK: global_messages0.0016183,3360
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,872262,144
BLOCK: footer0.00081102,3120
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,584262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01213198,352262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0033224134,9840
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9600
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00241238,472262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0005157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00471157,464524,288
BLOCK: right.poll0.00151115,4320
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00101167,0640
BLOCK: right.reports.product.compared0.0006185,8160
BLOCK: google_analytics0.0010170,608262,144
BLOCK: wishlist_link0.00101141,9280
BLOCK: wishlist_sidebar0.00161178,520262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0005167,6640
BLOCK: customer.geolocator0.0004166,4560
BLOCK: customer.address0.0008171,1760
BLOCK: warehouse0.0005167,344262,144
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,3360
BLOCK: 0.0006169,912262,144
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008167,0480
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008167,4400
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,392262,144
BLOCK: store_currency0.0006167,4480
BLOCK: minicart0.00191213,592262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0009277,0080
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,576262,144
BLOCK: category.products0.00501171,7360
BLOCK: product_list0.00171168,624262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.01671524,440524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.0030184109,4000
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.017391279,192524,288
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0018188,7200
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,712262,144
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0009170,4960
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0020175,1520
OBSERVER: configurableswatches0.0018170,7040
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.6914100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003543,0800
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00232732,8480
frontend/ribu/default/template/page/1column.phtml0.677518,019,7128,912,896
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02291539,928524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00294750,8240
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00315313,0480
OBSERVER: aoe_templatehints0.00145319,5200
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0021127,3360
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.214511,216,2081,310,720
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.12351966,4241,048,576
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0007381,2720
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000915829,2560
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0239158786,5760
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0827122,0640
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.00391110,9520
frontend/ribu/default/template/catalog/category/view.phtml0.423315,951,7766,815,744
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0065385,128262,144
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/fullhouse/category.phtml0.054541,360,936786,432
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0008539,2800
DISPATCH EVENT:catalog_category_collection_load_before0.0001108720
DISPATCH EVENT:catalog_category_collection_load_after0.0001106800
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.010414491,976524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002141,1120
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.024314501,528524,288
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.023919500,216524,288
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/fullhouse/featured.phtml0.152442,591,9201,572,864
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0012511,7120
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.02135540,1120
__EAV_COLLECTION_AFTER_LOAD__0.082151,395,1681,310,720
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_load_after0.081751,393,3601,310,720
OBSERVER: inventory0.055551,118,1601,048,576
OBSERVER: tax0.00725171,152262,144
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_shipping_carriers0.0057527,2960
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_priorities0.0035510,0480
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_tax_class_ids0.003359,8320
OBSERVER: bundle_observer0.0049540,5600
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Product_Url0.0005389,6480
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/fullhouse/category-more.phtml0.0079183,2960
REGULAR: Mage_Catalog_Model_Category::getCategoryIdUrl0.0027169,8720
frontend/ribu/default/template/ribu/product/featured.phtml0.132312,654,5602,621,440
DISPATCH EVENT:catalog_product_get_final_price0.077792,165,0722,359,296
OBSERVER: catalogrule0.0144981,4800
OBSERVER: warehouseplus_get_product_final_price0.062492,081,8722,359,296
CORE::create_object_of::Innoexts_CustomerLocator_Model_Session0.0014124,968262,144
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Country_Collection0.0008131,8320
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0015137,5520
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0009118,1280
CACHE_URL0.01081224,8880