Product was successfully added to your shopping cart.

Mua sắm

Danh sách các nhà thầu thiết kế và thi công nhà, các nhà thầu được tuyển chọn đạt chất lượng với nhiều dự án đã hoàn thành các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra còn rất nhiều dự án mẫu, những concept, ý tưởng của những nhà thiết kế nổi bật bạn có thể tham khảo cho ngôi nhà.

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

[profiler]
Memory usage: real: 23330816, emalloc: 22777272
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9571100
mage::app::init::system_config0.0022127,8160
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0060195,320262,144
mage::app::init::config::load_cache0.007611,8160
mage::app::init::stores0.047011,187,3841,310,720
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0010114,1040
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.02731510,960786,432
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.00081027,2720
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002251,6400
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002251,7200
init_config_section:stores_default0.002512,1440
mage::app::init_front_controller0.00981287,344262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.0024196,6720
OBSERVER: wordpress0.0014215,9840
OBSERVER: ves_base_observer0.0003127,9040
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00651166,1760
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0005110,9120
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0012144,7760
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0018136,9760
DISPATCH EVENT:model_load_after0.001724812,5360
DISPATCH EVENT:core_abstract_load_after0.0001121,0400
mage::dispatch::routers_match0.8424100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.039012,420,9362,883,584
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Core_Layout0.0017133,6480
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0023228,5840
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00561129,720262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012130,2160
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.010511,593,2162,621,440
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.01691525,8160
OBSERVER: log0.00661154,8960
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0019136,9360
OBSERVER: pagecache0.0008119,1360
OBSERVER: persistent0.00583182,8080
OBSERVER: persistent_quote0.00171131,9680
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0008181,9040
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view0.7979100
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0203351517,6640
DISPATCH EVENT:model_load_before0.001224212,0960
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0013131,5520
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003110,0080
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_before0.000823312,0640
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.000923311,2720
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0039187,6240
OBSERVER: quickview_check_referer_url0.0016160,1600
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_load0.0005156,224262,144
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_xml0.005616560
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_generate_blocks0.217919,493,4969,437,184
BLOCK: formkey0.00671198,4000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.005011932,6160
OBSERVER: smartwave_ajaxcart_prepare_layout_before0.001511939,8640
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.010111948,7520
OBSERVER: warehouse_add_system_config_js0.002211928,2960
OBSERVER: warehouse_add_product_tabs0.002311936,8880
OBSERVER: warehouseplus_add_product_zone_price_tab0.001211917,4720
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.00051196,2320
BLOCK: root0.0010172,408262,144
BLOCK: head0.00191147,2080
CORE::create_object_of::Smartwave_All_Model_Compiler0.000422632,6800
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043656,2000
BLOCK: js_cookies0.0005168,3040
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00132671,3600
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00043563,0320
BLOCK: after_body_start0.00081113,016262,144
BLOCK: global_notices0.0005166,2000
BLOCK: header0.0007167,1040
BLOCK: top.links0.0010169,576262,144
BLOCK: store_language0.0008168,7200
BLOCK: catalog.topnav0.00281181,024262,144
BLOCK: welcome0.0005165,5520
BLOCK: top.container0.0007158,0560
BLOCK: global_messages0.0017183,2400
BLOCK: breadcrumbs0.0006166,896262,144
BLOCK: footer0.00091102,3120
BLOCK: global_cookie_notice0.0005166,0560
BLOCK: core_profiler0.0006157,568262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.01283198,352262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.0026207125,7600
BLOCK: cms_footer_links0.00071112,9920
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00241238,552262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0004157,4000
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00471157,424524,288
BLOCK: right.poll0.00161115,3280
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00111166,9840
BLOCK: right.reports.product.compared0.0006185,8160
BLOCK: google_analytics0.0011170,568262,144
BLOCK: wishlist_link0.00101142,0320
BLOCK: wishlist_sidebar0.00161178,536262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0006167,6400
BLOCK: customer.geolocator0.0005166,4560
BLOCK: customer.address0.0008171,2160
BLOCK: warehouse0.0005167,336262,144
BLOCK: ajax.login.body0.00091133,3360
BLOCK: 0.0006169,896262,144
BLOCK: menubuilder.menu.top0.0008166,9600
BLOCK: pagebuilder.custom.media0.0008167,4320
BLOCK: livecss.paneltool0.0012171,376262,144
BLOCK: store_currency0.0006167,4320
BLOCK: minicart0.00211213,648262,144
BLOCK: checkout.cart.totals0.0010276,9760
BLOCK: footer.newsletter0.0005166,600262,144
BLOCK: catalog.leftnav0.109613,919,1363,932,160
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Mysql4_Catalog_Product_Collection0.00674416,840524,288
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_before0.0002191,6880
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.029419633,056524,288
OBSERVER: warehouse_before_product_collection_load0.028822632,312524,288
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.0032233113,9520
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute0.00034429,2160
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.0104114143,864262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Attribute_Collection0.00641178,704262,144
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Layer_Filter_Attribute0.0001104,4800
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Frontend_Default0.0000101,8960
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Source_Table0.0000101,9760
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Resource_Entity_Attribute_Option_Collection0.00251081,1680
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Resource_Entity_Attribute_Option0.0001115,8320
Mage_Catalog_Model_Layer::getState0.0003123,8560
BLOCK: category.products0.00481172,2320
BLOCK: product_list0.00171168,456262,144
BLOCK: product_list_toolbar0.0033192,6960
BLOCK: product_list_toolbar_pager0.0018188,480262,144
BLOCK: bml.center.logo0.0006166,6640
BLOCK: catalog.category0.00871323,952262,144
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0008381,1520
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0008168,304262,144
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0019174,9680
OBSERVER: configurableswatches0.0017170,7760
mage::dispatch::controller::action::catalog_category_view::layout_render0.5478100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0003502,8880
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00182328,3680
frontend/ribu/default/template/page/1column.phtml0.534216,952,1927,077,888
frontend/ribu/default/template/page/html/head.phtml0.02261537,600524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00294750,848262,144
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00274912,6640
OBSERVER: aoe_templatehints0.00124918,0320
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0021127,3360
frontend/ribu/default/template/page/html/header_type3.phtml0.20091809,880786,432
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml0.11481613,840786,432
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category_Url0.000815528,7600
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category_Url::getCategoryUrl0.0200155766,8000
frontend/ribu/default/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml0.0786122,0560
frontend/base/default/template/innoexts/customerlocator/customer/geolocator.phtml0.0024175,8320
frontend/ribu/default/template/catalog/category/view.phtml0.295915,335,0485,242,880
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0037324,9920
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/fullhouse/category.phtml0.02292500,400524,288
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat_Collection0.0008861,5040
DISPATCH EVENT:catalog_category_collection_load_before0.0001161,2160
DISPATCH EVENT:catalog_category_collection_load_after0.0002161,2000
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/product/featured.phtml0.220234,535,6403,932,160
__EAV_COLLECTION_BEFORE_LOAD__0.0008311,5760
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.00883467,5120
__EAV_COLLECTION_AFTER_LOAD__0.057931,250,3601,310,720
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_load_after0.054431,233,1121,310,720
OBSERVER: inventory0.037231,001,0241,048,576
OBSERVER: tax0.00713170,416262,144
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_shipping_carriers0.0040323,9600
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_priorities0.001636,5280
OBSERVER: warehouse_load_product_collection_stock_tax_class_ids0.001436,2240
OBSERVER: bundle_observer0.002237,3040
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Product_Url0.0002246,3040
DISPATCH EVENT:catalog_product_get_final_price0.0781242,167,6562,621,440
OBSERVER: catalogrule0.01772487,240262,144
CORE::create_object_of::Mage_CatalogRule_Model_Resource_Rule0.00042211,9120
OBSERVER: warehouseplus_get_product_final_price0.0591242,084,6562,359,296
CORE::create_object_of::Innoexts_CustomerLocator_Model_Session0.0009124,9120
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Country_Collection0.0006131,8400
CORE::create_object_of::Mage_Directory_Model_Resource_Region_Collection0.0010137,4560
CORE::create_object_of::Innoexts_WarehousePlus_Model_Catalog_Product_Zone_Price0.00032414,2240
locale/currency0.015647277,4480
DISPATCH EVENT:currency_display_options_forming0.0017145,4880
OBSERVER: mage_currencysymbol_currency_display_options0.0015142,3120
frontend/ribu/default/template/ribu/customcustomer/fullhouse/category-more.phtml0.02491287,992524,288
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml0.0008117,5840
CACHE_URL0.01031212,648262,144